Hur justerar vi målintervallet för våra patienter?