Jag ser ingen data från mitt Mylife cloud trots koppling med diasend®