Klinik - Vård på distans med diasend® - hjälp dina patienter hemma under COVID-19-pandemin