När jag försöker ladda upp min infrafröda enhet får jag felmeddelandet "kunde inte hämta data från enheten"