Hur gör jag för att inte visa manuellt inmatade glukosvärden från min insulinpump i tabellen?