Förklaring av lamporna/indikatorerna på diasend Transmitter®