Varför blinkar den gröna lampan på diasend® Transmitter så länge?