Jeg får et popup-vindu om foreldresamtykke, men jeg mottar ingen e-post