Kunnen wij patiëntgegevens bekijken buiten het ziekenhuis?